Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Priebeh osláv a výsledky Čipkárskô 2019

Program tohoročných Čipkárskych dní sa začal už v utorok 14.5.2019 o 16:30 hod. Jarným koncertom ZUŠ v kultúrnom dome. Program pokračoval v stredu o 9:00 hod. vedeckou konferenciou „Dejiny životného prostredia v dolinách Sopotnice a Brusnisnky“ a  sv. omšou za našich čipkárskych predkov o 18:00 hod. Vo štvrtok nasledoval Jarný beh obcou.

Program prípravy talentovaných futbalistov

V pondelok 27. mája 2019 sa na futbalovom ihrisku v Brusne uskutoční druhý cyklus Programu prípravy talentovaných futbalistov nášho ObFZ, vo všetkých vekových kategóriách, kde vybraní hráči absolvujú špeciálnu tréningovú jednotku pod vedením profesionálnych trénerov so zameraním na ďalší futbalový rast a rozvoj mladých futbalistov.

Výberové konanie na pozíciu funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy v Brusne

Obec Brusno v zmysle  § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme a §4 zákona NR SR 596/2003  Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy v Brusne, Pod Dubinkou 212/1, 976 62 Brusno s nástupom od 1. 9. 2019

Dejiny životného prostredia v doline Sopotnice a Brusnianky

Pozývame vás na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu, ktorá sa bude konať 15. mája 2019 o 9:00 v priestoroch miestneho kultúrneho strediska. Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie výsledky výskumov pozvaných odborníkov zaoberajúcich sa archeológiou, históriou, historickou krajinou, činnosťami človeka v krajine v minulosti, dejinami ťažby a spracovania nerastných surovín, technickými a kultúrnymi pamiatkami, tradičnou kultúrou čipkárskych komunít v dolinách Sopotnice (vrátane Bukovského potoka) a Brusnianky.

Click to listen highlighted text!