Víta vás Obec Brusno   Kliknutím počúvate zvýraznený text! Víta vás Obec Brusno

Aktuality a novinky

Ste pripravení na vykurovaciu sezónu?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Kvalitná a odborná prevencia v objektoch osobného a súkromného vlastníctva znamená dôkladnú prípravu na nastávajúce zimné vykurovacie obdobie.

Pozvánka na 11. zasadanie obecného zastupiteľstva Obce Brusno

Starosta obce Brusno v zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam jedenáste zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať 9. októbra (streda) 2019 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Brusne

Pozvánka na 10. zasadanie obecného zastupiteľstva Obce Brusno

Starosta obce Brusno v zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam desiate zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať 20. septembra (piatok) 2019 o 11.00 hod.na Obecnom úrade v Brusne

Všetky aktuality

Kliknutím počúvate zvýraznený text!