Víta vás Obec Brusno   Kliknutím počúvate zvýraznený text! Víta vás Obec Brusno

Aktuality a novinky

85. výročie organizovaného futbalu v Brusne

V tomto roku si náš klub pripomenie 85. rokov od svojho oficiálneho založenia. Toto jubileum oslávime v sobotu 6. 7. 2019 o 16:00 priateľským zápasom s FK Dukla Banská Bystrica, na ktorý Vás srdečne pozývame. Zvlášť chceme pozvať našich bývalých hráčov a funkcionárov, pre ktorých bude prichystané občerstvenie.

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Brusno za rok 2018

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.

Pozvánka na 8. zasadanie obecného zastupiteľstva Obce Brusno

Starosta obce Brusno v zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam ôsme zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať 5. júna (streda) 2019 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Brusne.

Všetky aktuality

Kliknutím počúvate zvýraznený text!