Víta vás Obec Brusno   Kliknutím počúvate zvýraznený text! Víta vás Obec Brusno

20. ročník súťaže „Čipkárskô 2019“ sa uskutoční 18. mája 2019.

Aktuality a novinky

Pozvánka na 6. zasadanie obecného zastupiteľstva Obce Brusno

Starosta obce Brusno v zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam šieste mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať: 12. apríla (piatok) 2019 o 12.00 hod. na Obecnom úrade v Brusne.

Výberové konanie – samostatný odborný referent

Obec Brusno zastúpená  starostom  obce  Ing. Jozefom  Šimečkom v  súlade s  §  6  ods. 1  zák.  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v  z.n.p. informuje o voľnom pracovnom mieste  na obecnom úrade na pracovnú pozíciu – samostatný odborný referent

Pozvánka na 5. zasadanie obecného zastupiteľstva Obce Brusno

Starosta obce Brusno v zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva piate zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať 27. marca (streda ) 2019 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Brusne

Všetky aktuality

Kliknutím počúvate zvýraznený text!