Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Kalendár separovaného odpadu na rok 2022

Kalendár separovaného zberu 2022

Len stlačený odpad je dobrý odpad

Zálohujme, ale nazabúdajme triediť

Čo nás môže prekvapiť

Triedený zber

Triedený zber komunálneho odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov (zákon č. 79/2015 Z.z). Je založený na uvedomelej činnosti občanov, ktorí primárne triedia príslušné suroviny. V súčasnosti je občan povinný triediť zo zákona a obec je povinná vytvoriť podmienky na separovanie vhodným systémom.

Sklo

Možno vkladať:
Fľaše z nápojov biele aj farebné, obalové sklo z potravín, tabuľové sklo z okien – nie drôtené.

Nevkladajte!
Keramiku a porcelán, sklenené obaly znečistené chemikáliami a olejmi, žiarivky, obrazovky televízorov a počítačov, sklo s obsahom kovov, sklobetón, autosklá, poháre a kuchynské nádoby z varného skla, drôtené sklo, kovové obaly vyrobené z viacerých druhov materiálu, komunálny odpad.

 

Plasty

Možno vkladať:
PET fľaše farebné a biele -stlačené alebo zošliapnuté, čisté plastové obaly zo saponátov, rastlinných olejov,  tégliky z jogurtov a masla, potravín, destilovanej vody, podobné obaly označené v spodnej časti skratkami: HD-PE, PE-HD, PE, PP, PET.

Nevkladajte!
PET fľaše a plastové obaly znečistené olejmi a chemikáliami, plasty s obsahom kovu, plystyrén, iný plastový odpad z domácností, komunálny odpad.

 

Kovové obaly

Možno vkladať:
Konzervy, nápojové plechovky, kovové obaly, alobalové a hliníkové časti obalov bez plastov alebo papiera, zbavené zvyškov potravín, prípadne vypláchnuté.

Nevkladajte!
Kovové obaly vyrobené z viacerých druhov materiálu, komunálny odpad.

 

Papier

Možno vkladať:
Noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, poskladané krabice a kartóny, reklamné letáky a pod.

Nevkladajte!
Použité hygienické potreby, mokrý, znečistený, mastný, asfaltový a voskový papier, celofán a komunálny odpad.

 

Tetrapakové (kompozitné) obaly

Možno vkladať:
Čisté nápojové kartóny od mliečnych výrobkov a nápojov, podobné obaly označené v spodnej časti skratkami: C/PAP. Nápojové kartóny vhadzujte zošliapnuté

Nevkladajte!
Polystyrén, znečistené nápojové kartóny so zbytkami potravín a nápojov, iný plastový odpad z domácností

Click to listen highlighted text!