Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Propozície behu jednotlivcov mužov, žien, starších žiakov, starších žiačok,  mladších žiakov a mladších žiačok

Usporiadateľ: ZŠ s MŠ Brusno a obec Brusno

Miesto: Brusno, areál ZŠ s MŠ Brusno

Organizačný výbor:

 • predseda org. výboru Ing. Jozef Šimeček
 • riaditeľ pretekov Mgr. Alexander Šabo
 • tech. riaditeľ pretekov PaedDr. Miroslav Kučeřík
 • hlavný rozhodca Mgr. Kamil Nosian
 • rozhodcovia Mgr. Lukáš Šmída, PhD, Mgr. Patrik Palider, Mgr. Alexandra Šišiaková, Mgr. Mária Koscelanská, Bc. Patrik Pafko
 • členovia OV učitelia II. stupňa ZŠ
 • vyhlasovanie výsledkov Mgr. Mária Jakubovie
 • propagácia

Prihlášky: prihlasovanie všetkých pretekárov končí v stredu 15. 5. 2019 o 10,00 hod. Prihlásení účastníci môžu štartovať len v jednej disciplíne, a to vo svojej vekovej kategórii.

Registrovaní i neregistovaní pretekári v SAZ: prihlasovanie mužov a žien na preteky prebieha na e-mailovej adrese: miroslav.kucerik@gmail.com

Kancelária pretekov: bude otvorená v deň pretekov od 8,00 hod. do ukončenia pretekov

Štartujú: v termíne prihlásení registrovaní aj neregistrovaní pretekári v príslušných vekových kategóriách

Prezentácia na disciplíny: Pretekári sa najneskôr 15 minút pred začiatkom prezentácie svojej súťažnej kategórie sústredia v mieste zhromaždenie (ZŠ s MŠ Brusno)
t.j. pri kancelárii pretekov.

Kategórie, vzdialenosti a čas štartu:

 • Mladšie žiačky – 5. a 6. roč. – cca 1500 m – 10.00 hod.
 • Mladší žiaci – 5. a 6. roč. – cca 1500 m – 10.00 hod.
 • Staršie žiačky – 7. a 8. roč. – cca 2500 m – 10.30 hod.
 • Starší žiaci – 7. a 8. roč. – cca 2500 m – 10.30 hod.
 • Dorastenky – 9. roč. – cca 3000 m – 11.00 hod.
 • Dorastenci – 9. roč. – cca 3000 m – 11.00 hod.
 • Ženy – cca 5000 m – 16.00 hod.
 • Muži – cca 5000 m – 16.00 hod.

Vyhlasovanie výsledkov: bude vykonávané priebežne cca 20 minút po ukončení pretekov.

Click to listen highlighted text!