Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Grafická časť

01 – Komplexný urbanistický návrh – širšie vzťahy

01 – Komplexný urbanistický návrh – širšie vzťahy

Obrázok vo vysokom rozlíšení

 

02 – Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

02 – Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia


Obrázok vo vysokom rozlíšení

 

03 – Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov uses

03 – Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov uses


Obrázok vo vysokom rozlíšení

 

04 – Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

04 – Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia


Obrázok vo vysokom rozlíšení

 

05 – Výkres riešenia verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo

05 – Výkres riešenia verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo


Obrázok vo vysokom rozlíšení

 

06 – Výkres riešenia verejného technického vybavenia – energetika

06 – Výkres riešenia verejného technického vybavenia – energetika


Obrázok vo vysokom rozlíšení

 

07 – Výkres perspektívneho použitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely

07 – Výkres perspektívneho použitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely


Obrázok vo vysokom rozlíšení

 

08 – Výkres regulatívov a verejnoprospešných stavieb

08 – Výkres regulatívov a verejnoprospešných stavieb


Obrázok vo vysokom rozlíšení

 

Textová časť

Click to listen highlighted text!