Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Symboly obce

Erb Brusna

Má túto podobu: v hornej striebornej polovici deleného štítu zlatý modro lemovaný kríž sv. Ondreja, v dolnej modrej polovici pod striebornou položenou kosou so zlatým poriskom strieborné položené kladivo so zlatou rukoväťou nad striebornou nákovou, vpravo strieborná osla v zlatom rohu.

Zlatú možno nahradiť žltou, striebornú bielou. Pri čierno-bielom naznačení farieb ich možno vyjadriť takto: zlatá je jemne bodkovaná, strieborná ostáva voľná a modrá je vodorovne šrafovaná.

Vlajka

Vlajku tvorí v bielom liste žltý, modro lemovaný kríž sv. Ondreja. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi.

Pečať

Pečať Brusna je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC BRUSNO. Priemer pečate je 35 mm, čo zodpovedá domácim zvyklostiam a je tiež v súlade s predpismi o používaní okrúhlych pečiatok s obecnými symbolmi.

Erb, pečať a vlajka predstavujú trojicu najvýznamnejších symbolov obce. Od nich možno odvodiť ďalšie brusnianske symboly:

  • zástava Brusna
  • krátka zástava Brusna
  • koruhva
  • znaková zástava Brusna
  • kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva Brusna
  • štandarda starostky (starostu) Brusna
  • okrúhle pečiatky s obecným symbolom
Click to listen highlighted text!