Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Webové sídlo obce Brusno

Webová stránka www.brusno.sk je oficiálnou webovou stránkou obce, prostredníctvom ktorej Obecný úrad poskytuje svojim občanom informácie a prezentuje svoju činnosť. V jednotlivých sekciách nájdete nielen informácie z obce a o obci, ale zároveň užitočné informácie z najdôležitejších organizácií obce poskytujúcich služby, možnosti na relax, zábavu a rôzne druhy pomoci.

Prehlásenie o prístupnosti webového sídla

Tvorca týchto internetových stránok (A grafik spol. s r.o.) prehlasuje, že boli vytvorené s ohľadom na dnes dostupné metodiky zaoberajúce sa prístupnosťou na web (Pravidlá pre tvorbu prístupného webu). Užívateľom nie sú teda zámerne kladené žiadne prekážky, ktoré by mohli prehliadanie stránok znemožniť.

Pri vytváraní stránok bol dodržaný zákon č. 55/2014: Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Štruktúra informácií na stránkach bola vytvorená podľa špecifikácie W3C HTML 5 a vizuálne naformátovaná kaskádovými štýlmi CSS v responzívnom dizajne. Vzhľad stránok a ich funkčnosť sú podriadené aj handicapovaným užívateľom s možnosťou zväčšenia písma a prevodu textu na reč. Funkcia je dostupná po vyznačení bloku textu kurzorom.

Dodržanie vyššie zmienených noriem by malo zaistiť správne zobrazenie obsahu stránok vo väčšine dnes používaných prehliadačov a na väčšine zobrazovacích zariadeniach.

Výnimky

Obec Brusno si je vedomá nedodržania štandardov v časti Povinne zverejňované zmluvy  pri niektorých ďalších zmluvách, ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte. Obec tieto zmluvy zverejnila v jedinom dostupnom formáte, keďže druhá zmluvná strana elektronickú verziu zmluvy v čitateľnej forme neposkytla.

Obec Brusno si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Webové sídlo bolo spustené dňa 2. 9. 2017.

Kontakty

Kontakt na správcu obsahu

Obecný úrad Brusno
Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno
Tel.: 048/470 10 21
E-mail: obec@brusno.sk
www.brusno.sk

Kontakt na technického prevádzkovateľa

A grafik, spol. s r. o.
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica 5
Tel.: 048/416 43 25, 0905 656 382
E-mail: agrafik@agrafik.sk
www.agrafik.sk

Click to listen highlighted text!