Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Čipkárskô 2009

Dňa 23. 5. 2009 sme usporiadali v Brusne už po desiaty krát súťaž „Čipkárskô“. Na akcii sa prezentovalo 34 družstiev, čo je najväčší počet družstiev v histórii tejto súťaže. Tento údaj bude zapísaný aj do knihy „Slovenských rekordov“ od Igora Svitoka. Výnimočne bola akcia zahájená až o 11,00 hod., pretože samotnej súťaži predchádzali dve významné obecné udalosti. Od 09,00 hod. sme boli svedkami veľkého sviatku hasičov Brusna. Pri príležitosti osláv 115. výročia založenia hasičského zboru bola otvorená nová hasičské zbrojnica.. Nákladom cca 8 miliónov Sk z prostriedkov obce stavbu realizovala na základe výsledku verejnej súťaže firma VREXIM s.r.o., Brusno. Po pochode obcou sa mnohí hostia a hasiči zhromaždili na otvorení hasičskej zbrojnice Za samosprávu sa na slávnosti zúčastnili podpredsedníčka ZMOZu a starostka obce Brusno Vierka Krakovská, predseda ZMOZu a starosta obce Štrba Michal Sýkora, primátor mesta Banská Bystrica Ivan Saktor, prednostka obvodného úradu v Banskej Bystrici PhDr. Mária Seková, starostka a starostovia zo združenia obcí mikroregiónu RENTAR, poslanci obecného zastupiteľstva a mnohí ďalší hostia.

Dobrovoľných hasičov zastupovali najvyšší funkcionári Slovenska v čele s prezidentom DPO SR JUDr. Jozefom Minárikom, generálnym sekretárom DPO SR Vendelínom Horváthom, viceprezidentom  DPO SR a predsedom KV DPO Banskobystrického kraja prof. Antonom Osvaldom. Za OV DPO Banská Bystrica bola prítomná delegácia hasičov v čele s riaditeľom Dušanom Kukučkom, za OV DPO Brezno delegácia v čele s riaditeľom Petrom Turňom. Za OR HaZZ Banská Bystrica bol prítomný mjr. Ing. Milan Suja a bývalý riaditeľ Pavol Pecník,  za OR HaZZ Brezno riaditeľ mjr. Ing. Ivan Švantner Prítomní boli aj funkcionári a hasiči Brusna, ale i okolitých dobrovoľných hasičských zborov z obcí Hiadeľ, Jasenie, Lučatín, Medzibrod, Nemecká a Pohronský Bukovec. Slávnostná chvíľa vyvrcholila prestrihnutím pásky vrcholnými funkcionármi samosprávy, dobrovoľnej požiarnej ochrany a prvou návštevou hasičskej zbrojnice.

Od 10,30 hod. bola v Dome umeleckých remesiel zahájená predajná výstava obrazov a umeleckých diel zahraničných a domácich umelcov v rámci 5. medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia. O 11,00 hod. odštartovala súťaž vo varení čipkárskeho. Pred súťažou alebo v priebehu samotnej súťaže sa konali doprovodné sprievodné akcie – hudobný program Základnej umeleckej školy v Brusne a  športové súťaže pre deti. Pre dospelých boli pripravené tradičné súťaže – hod kluchty na diaľku a pitie piva na rýchlosť. O hudobnú produkciu sa v priebehu dňa postarali hudobné skupiny Kavaleros, Pulse, Kabát revival. Veľký potlesk zožali folkloristi z Urpínu. Od večera do skorých ranných hodín hudbu mixoval DJ Schuffle.

Súťažné družstvá

1. SO-KOOL – Vojtech Sokol, Jozef Polgáry, Erik Sokol, Katarína Polgáryová
2. TUŽINOVCI – Jozef Slabecius, Ján Lupták, Mário Zrubák, Pavol Lupták
3. PRIATELIA – Michal Marcin, Lenka Jarabáková, Jaroslav Marcin, Mikuláš Jarabák
4. CHATÁRI – Marián Sokol, Ivan Slabecius, Boris Pavúk, Jaroslav Petrík
5. OBLIZÁČOVÁ – Jozef Plško,  Andrej Ďuriančík, Marián Ďuriančík, Ladislav Barič
6. GURMANI – Marián Lehocký, Katarína Lehocká, Ján Kereš, Nebojša Petreski
7.  SRŠNE – Vincent Pejko, Jozef Hlinka, Pavol Turčan, Marián Píši
8. JAVORINKA – Ing. Emil Gregor, Tibor Slabecius, Ján Lupták, Ján Francisty
9. JEDNOTA DÔCHODCOV – Tibor Hláčik, Tibor Kostúr, Matilda Luptáková, Emília Dutková
10. URBÁR ONDREJ – Ing. Ľubomír Žabka, Ivan Balko, Jana Martiaková, Ing. Libor Martiak
11. MORSKÍ VLCI – Jozef Tomenga, Ján Hudák st, Ján Hudák ml, Andrej Zeman
12. ONDROBRUS – Daniela Petrušková, Ľubica Luptáková, Tibor Oleríny, Richard Badáni
13.  FTC 2009 – Pavol Citara,  Július Tokár, Mária Tokárová, Milada Citarová
14. RTVŠ BRUSNO – Jaroslava Ďuriančíková, Iveta Kánová, Ing. Katarína Švecová, Ing. Juraj Schmidt
15. OBECNÝ ÚRAD – Dagmar Srrniaková,  Viera Citarová, Viera Gregorová, Milan Ďuriančík
16. OVK BRUSNO MUŽI – Peter Tišťan, Adam Kliment, Peter Húska, Igor Kočan
17. OVK BRUSNO  ŽENY – Eva Tišťanová, Eva Karáseková, Marika Sokolová, Jana Vaníková
18.  ZŠ s MŠ BRUSNO – Daniela Šanková, Miroslava Komorová, Diana Krajčírová, Alexandra Chebeňová
19.  RELAX – Ján Kliment, Ladislav Húska, František Húska, Jozef Pšenko
20.  HRBOK – Ľuboš Lupták, Maroš Mrník, Jozef Šuhajda,  Peter Gonos
21.  FAJKA TEAM  – Marek Hlinka, Michal Balko, Radoslav Novotný, Vladimír Vágner
22. KLINCOVCI – Juraj Peťko, Dana Luptáková, Iveta Ivaničová, Ján Peťko
23. KLADIVÁ – Viliam Hláčik, Miroslav Hláčik, Juraj Bošeľa, Pavol Bulla
24. PARŤÁCI – Ing. Ľubica Podmajerská,  Ján Šagát, Alena Šagátová, Zuzana Šagátová,
25.  T – COM  – Elena Zvarová, Miroslav Chamko, Mariana Zvarová, Ján Ďurajka
26. FONČORĎÁCI – Andrea Piatriková, Peter Uhrík, Ján Uhrík, Martin Pavlovský
27. FC KAKATKA –  Jozef Lupták, Marián Kollár, Ján Kováčik st, Ján Kováčik ml.
28. FLIAŠNIKOVÁ – František Vasilovčík, Miroslav Vasilovčík, Michal Lamper, Ján Lupták
29. DAREBÁCI – Jozef Vierik, Maroš Gera, Martin Fortiak, Michal Núdzik
30. FUŠERÁCI – Tomáš Lupták, Ľuboš Hláčik, Tomáš Milan, Marek Hornyak
31. T.M.A.  HASIČI – Ing. Imrich Kolpák, Mgr. Tomáš Hláčik, Ing. Marek Uhrík, Jaroslav Šelest
32. NAČO NÁZOV – Martin Lupták, Martin Húska, Martina Schniererová, Koristová
33. LYŽIARSKY ODDIEL – Ivan Nemčok, Ing. Daniela Nemčoková, Ing. Mária Kertiová, Ing. Ladislav Kerti
34. KÚPELE BRUSNO  a. s. – Jozef Lupták, Milota Kenberová, Tatiana Melišková, Katarína Pančušková

Konečné poradie

1. FAJKA TEAM
2. KÚPELE BRUSNO a.s.
3. OVK BRUSNO – ženy
4. CHATÁRI
5. TUŽINOVCI
6. JAVORINKA

Sprievodné súťaže

Hod kluchtou

(drevo, metrovica cca 14 kg) o najdlhší hod.

V súťaži sa prezentovalo 27 súťažiacich, ktorí hádzali dva hody v semifinále a vo finále sa stretlo najlepších desať pretekárov.
1/  Ján Kadlec Brusno 9,18 m
2/  Peter Karcel Brusno 8,34 m
3/  Patrícius Fraňo Lučatín 8,19 m
Na súťaži pretekal aj Martin Herman (ČR) s výkonom 7,28.

Súťaž v pití piva

Pohár piva (0,5 l) a jeho najrýchlejšie vypitie, to bola súťaž na ktorej sa prezentovalo 11 súťažiacich.
1/ Ján Hraško Medzibrod 3,46 s
2/ Tomáš Lupták Brusno 4,38 s
3/ Matúš Chromek Brusno 5,12 s

Sponzori podujatia

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
VEOLIA a.s. Prevádzková spoločnosť Banská Bystrica
RD HRON Slovenská Ľupča
ING. EVA ROŠTÁROVÁ SHR
KÚPELE BRUSNO a. s.
PEKÁREŇ FLOSNÍK  BREZNO
ŽP GASTRO SERVIS s.r.o.
MIJAS s.r.o.
DEXIA BANKA
JÁN GERA
MILAN BEŇO
ELEKTRO RECYCLING s.r.o.
JAMIESON – NOVA – CONCEPTS Marián Fekiač

Informácia pre nedočkavcov

11. ročník súťaže „Čipkárskô 2010“ sa uskutoční 22. mája 2010.

Poďakovanie

Vážení priatelia,

bez pomoci ľudí, ktorí pomáhali zorganizovať „Čipkárskô„ si to neviem predstaviť. To , že sa to podarilo je aj ich zásluha. Neodvážim sa menovať všetkých ľudí, aby som nezabudla na niekoho a  aby som ich neurazila. V tomto roku sme zapojili do organizovania tohto podujatia aj mladých ľudí, ktorí obstáli na jednotku s hviezdičkou.. Všetkým , ktorí prispeli k zdarnému priebehu čipkárskeho v roku 2009 veľmi, veľmi pekne ďakujem.

IMRICH KOLPAK, VIERA KRAKOVSKÁ

Click to listen highlighted text!