Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Turizmus

Významnou prírodnou zložkou krajinného potenciálu pre cestovný ruch je les. Z celkovej plochy katastra obce Brusno (4 365 ha) pokrýva les 3 724 ha, teda asi 85 %. Na území prevláda zmiešaný les s dominanciou smrekových porastov, ktoré tvoria asi 80 % ihličnín, s prímesou borovice, jedle, limby a smrekovca opadavého. Z listnatých porastov dominuje buk, ktorý tvorí asi 92 % listnáčov, nasledujú javor, brest, jelša, osika, breza a jaseň. Zaujímavý je aj vysočinový reliéf s veľkou členitosťou – asi od 410 m n.m. (pri sútoku Brusnianky a Hrona) do 1753 m n.m. na hrebeni Nízkych Tatier. K významným faktorom prírodného potenciálu možno zaradiť horskú klímu. V kúpeľnom areáli je kúpeľný park s možnosťami rekreačných pohybových aktivít. Socha Krista a kaplnka Sv. Anny umožňujú aj duchovné vyžitie klientov.

V zázemí obce sú početné turistické chodníky, ktoré sprístupňujú atraktívne hrebene Nízkych Tatier a masív Poľany. Brusno možno považovať za východisko pre letnú pešiu turistiku, cykloturistiku a zimnú turistiku najmä do turisticko-rekreačných priestorov Veporských vrchov. Okrem značkovaných trás sa v obci udržujú promenádne chodníky s východiskom z kúpeľov do vyhliadkových lokalít Skala (491 m n.m.), Dubinka (470 m n.m.) s krížovou cestou a Kopok ( 744 m n.m.).

V bezprostrednom zázemí obce je funkčný vlek v lokalite Pod Skalou. Možnosti rekreačného lyžovania sú aj v susedných obciach, najmä v Ľubietovej, Medzibrode a v obci Strelníky. Asi 22 km od obce sa nachádza jedno z najvýznamnejších lyžiarskych stredísk na Slovensku – Chopok Tále.

Letné kúpalisko sa v obci nenachádza, čiastočne ho nahrádza letný areál v obci Strelníky, bazén v Medzibrode a Podbrezovej, prípadne letné kúpalisko v Banskej Bystrici.

Celoročnými aktivitami v obci sú chalupárstvo, vychádzky do lesa s turistickými a poznávacími motívmi, zberom lesných plodov a liečivých bylín. K podujatiam s regionálnym významom každoročne patrí miestna kultúrna slávnosť „Čipkárskô“, ktorá spája ľudové kulinárstvo, remeslo a trhy. Čoraz populárnejšia je cykloturistika. Turistické a cykloturistické trasy majú západo – východný priebeh. Severná vetva sa napája na hlavnú hrebeňovku Nízkych Tatier cez Sopotnickú dolinu (zelená značka s pripojením sa na červenú – Cestu hrdinov SNP na vrchole Veľkej Chochule 1753 m n.m.). Južná trasa vedie cez dolinu Brusnianky (po žltej trase s prípojom na modrú a na vrchol ľubietovského Hrbu 1254 m n.m. alebo s odbočkou cez Čiernu dolinu do obce Ľubietová). Najvýznamnejšou aktivitou obce v cestovnom ruchu je kúpeľníctvo.

V rekreačnom zázemí sa nachádzajú tri chránené územia, menovite sú to Národný park Nízke Tatry, CHKO Poľana a kultúrna pamiatka kúpeľný park.

© PaedDr. Pavel Hronček, PhD

Click to listen highlighted text!