Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Zemepisná poloha

Obec Brusno leží v severnej časti Banskobystrického kraja 20 km severovýchodne od krajského mesta. V rámci Banskobystrického okresu leží v jeho severovýchodnej časti. Brusno na západe hraničí s Hiadľom a Medzibrodom, na juhu s Ľubietovou a na východe s Pohronským Bukovcom, obcami Banskobystrického okresu. Na juhovýchode hraničí s Predajnou, na východe s Nemeckou, Ráztokou a Jasením, obcami Breznianskeho okresu. Na severe má spoločné hranice s obcami Liptovská Osada a Liptovská Lúžna, ktoré ležia v okrese Ružomberok v Žilinskom kraji.

Katastrálne územie obce Brusno vymedzené na základe platnej administratívnej hranice má rozlohu 4351 ha.
Podľa geomorfologického členenia leží severná časť katastrálneho územia obce Brusno vo Fatransko – tatranskej oblasti, v celku Nízke Tatry, podcelku Ďumbierske Tatry a časti Prašivá a v celku Horehronské podolie, podcelku Lopejská kotlina. Južná časť katastrálneho územia patrí do oblasti Slovenského rudohoria, celku Veporské vrchy a podcelku Čierťaž.

Katastrálne územie obce Brusno

Miestne časti obce Brusno

© PaedDr. Pavel Hronček, PhD

Click to listen highlighted text!