Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Obec Brusno

zastúpená starostom obce Brusno, Ing. Igorom Švecom, v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na obecnom úrade Brusno na pracovnú pozíciu – samostatný odborný referent

Pracovná náplň

 • evidencia a správa majetku obce
 • koordinácia pri prevádzke ČOV
 • údržba a správa PC
 • administratívne práce a ostatné činnosti podľa pokynov nadriadeného

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov

 • SŠ vzdelanie s maturitou
 • VŠ I. stupňa
 • VŠ II. stupňa

Zručnosti, schopnosti

 • technická a počítačová gramotnosť
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Internet – pokročilý
 • vodičský preukaz sk. B
 • vítaný vodičský preukaz sk. C

Osobnostné predpoklady

 • bezúhonnosť
 • zodpovednosť
 • samostatnosť
 • pozitívny prístup k riešeniu problémov
 • ochota pracovať so zvýšeným nasadením
 • komunikatívnosť
 • zvládanie záťažových situácií
 • spoločenské vystupovanie

Platové podmienky

 • Odmeňovanie v zmysle zákona č. 318/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. a súvisiacich predpisov
 • Základná mzda: od 763 – 884,50 EUR (v zmysle platných taríf podľa platových tried a platových stupňov) + osobný príplatok

Druh pracovného pomeru

 • Hlavný pracovný pomer, plný úväzok

Predpokladaný termín nástupu

 • 01.01.2023

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré uchádzač predkladá do výberového konania

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Štruktúrovaný životopis a prehľad predchádzajúcich zamestnaní
 • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Telefonický a e-mailový kontakt na uchádzača

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ostatnými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu:

Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno alebo e-mailom na: starosta@brusno.sk v termíne do: 20.12.2022

V prípade doručenia poštou bude rozhodujúci dátum pečiatky na zásielke.

Na výberové konanie budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí predložili všetky požadované doklady a splnili podmienky výberového konania. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie bez udania dôvodu zrušiť.

Viac informácií:
Obec Brusno, obecný úrad, Ondrejská 360/1, 976 62 na tel .č. 048/4701020, alebo na mobilnom čísle starostu obce 0907 508 906.

Click to listen highlighted text!