Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

V dňoch 27. júna – 01. júla 2022
bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia na traťovom úseku:

Banská Bystrica – Medzibrod

Dôsledky výluky:
na úseku trate Banská Bystrica – Medzibrod a späť budú nahradené autobusovou dopravou (NAD) nasledovné vlaky:

Os 7212 Brezno 10:08 – Medzibrod 10:45 – Banská Bystrica 11:15
Os 7215 Banská Bystrica 10:47 – Medzibrod 11:09 – Brezno 11:44
REX 1780 Margecany 08:06 – Medzibrod 11:57 – Banská Bystrica 12:20
Os 7219 Banská Bystrica 12:37 – Medzibrod 13:00 – Brezno 13:35
Os 7216 Brezno 12:18 – Medzibrod 13:02 – Banská Bystrica 13:25

Popis zastávok NAD:

Železničná stanica/zastávka Miesto zastavenia NAD
BANSKÁ BYSTRICA vľavo od staničnej budovy, pri termináli VLAK – BUS
ŠALKOVÁ zastávka SAD „Banská Bystrica, Šalková, rázc.“
SLOVENSKÁ ĽUPČA PRÍBOJ zastávka SAD „Slovenská Ľupča, Príboj“
SLOVENSKÁ ĽUPČA pred budovou železničnej stanice
LUČATÍN pred budovou železničnej stanice
MEDZIBROD pred budovou železničnej stanice

Dôležité upozornenia:
– predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť cca 15 min.,
– v prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,
– počas konania výluk nie je dodržané pravidelné radenie vlakov,
– v NAD nie je povolená preprava imobilných cestujúcich a bicyklov. Príručné batožiny budú prepravované bez obmedzenia.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. sa ospravedlňuje za problémy spôsobené obmedzeniami v železničnej doprave.
Dňa: 23.06.2022

Click to listen highlighted text!