Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov a zároveň určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.


Rozhodnutie predsedu č. NR SR  209/2022 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do  orgánov samosprávnych krajov Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb (PDF).
Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív  pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk

Počet obyvateľov

Určenie volebného obvodu

Utvorenie volebného obvodu a počet poslancov

Vymenovanie zapisovatela MVK 

Delegovanie členov

Volebné miestnsoti

Kandidátne listiny predloženie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu v Brusne

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Brusne

Zoznam kandidátov za predsedu BBSK

Zoznam kandidátov za poslancov BBSK

Špeciálny spôsob hlasovania

Click to listen highlighted text!