Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Vážení spoluobčania,
v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine sa mnohí z Vás obracajú na obecný úrad so žiadosťou, ako možno pomôcť obyvateľom Ukrajiny, ktorých vojna vyhnala z ich domovov a prichádzajú na územie Slovenskej republiky. Obecný úrad Brusno pripravuje v koordinácii s okolitými obcami a mestom Banská Bystrica poskytnutie pomoci vojenským utečencom z Ukrajiny. Zatiaľ však ešte nie je rozhodnuté, v akej forme a akým spôsobom bude táto pomoc poskytnutá. Z kompetentných orgánov sme boli informovaní, že aktuálne je dostatok materiálnej pomoci a v prípade, že občania chcú pomôcť ihneď, najefektívnejšou pomocou sú finančné dary prostredníctvom rôznych subjektov zameraných na tento účel. Zároveň Vás chceme informovať, že pred poukázaním finančného daru je z Vašej strany potrebné dôkladne si overiť, prostredníctvom akého subjektu chcete túto pomoc poskytnúť.
Uvádzame niektoré subjekty, ktoré sa dlhodobo venujú poskytovaniu pomoci:
Celonárodná výzva občianskej spoločnosti: Spoločne pre Ukrajinu spolu so zbierkou #KtoPomôžeUkrajine – https://www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajine
Človek v ohrození, pôsobiaca na Ukrajine (v Donbase) od roku 2014 a poskytujúca urgentnú humanitárnu pomoc – clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina
MAGNA, pôsobiaca v oblasti Luhanska a Donecka a poskytujúca mobilnú kliniku, mobilnú zdravotnú starostlivosť – donate.magna.org/sk/ukrajina
Slovenská katolícka charita, zbierajúca prostriedky na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu v spolupráci s miestnou Caritas Donetsk – https://charita.darujme.sk/ukrajina/
Nadácia Integra, vyhradzujúca prostriedky na pomoc ľuďom na úteku na Ukrajine i v okolitých štátoch (v Poľsku a na Slovensku) – https://integra.sk/kampane/kriza-na-ukrajine/
UNICEF Slovensko, poskytujúca humanitárnu pomoc deťom a ich rodinám v núdzi a zabezpečujúca prístup k pitnej vode, výžive a ochranu – https://www.unicef.sk/ukrajina/
ADRA Slovensko výťažok z finančnej zbierky použije na humanitárnu pomoc obyvateľstvu Ukrajiny v spolupráci s partnermi zo siete ADRA International, ADRA Europe – https://www.adra.sk/
SAVIO pomáha priamo so Saleziánmi don Bosca na Ukrajine a so sestrami saleziánkami v mestách Kyjev, Ľvov a Odesa – https://savio.sk/clanok/prispejme-a-pomozme-na-ukrajine/
Slovenský Červený kríž, pripravený pomáhať na hraniciach s Ukrajinou a poskytovať prvú pomoc, podporné služby a Pátraciu službu v prípade straty kontaktu s blízkymi – https://redcross.darujme.sk/pomahame-ukrajine/

Vážení spoluobčania,
nie je možné predpovedať vývoj vojenského konfliktu na Ukrajine, napriek tomu je veľká pravdepodobnosť, že počet utečencov sa bude zvyšovať, čím budú rásť aj nároky na poskytovanie pomoci týmto ľuďom, ktorá zrejme bude dlhodobá. Obecný úrad Vás bude informovať o ďalšom postupe pri zabezpečovaní tejto pomoci a veríme, že keď to bude potrebné, tak sa do nej zapojíte.
Ďakujeme.

Click to listen highlighted text!