Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Obec Brusno vyšla v ústrety svojim občanom a návštevníkom obce a v rámci projektu „Wifi pre Teba v obci Brusno“ s pomocou Európskych štrukturálnych a investičných fondov v spolupráci s dodávateľom Slovak Telekom a.s. vybudovala a koncom septembra 2021 odovzdala do užívania prístupové body na miestach komunitného života, ktoré poskytujú bezplatné wifi pripojenie k širokopásmovému internetu dostupné pre každého.

Všetky prístupové body sa v zozname dostupných wifi sietí na zariadeniach identifikujú ako „Wifi pre Teba“ a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí uvítacia stránka.

Prístupové body sú umiestnené na týchto verejných priestranstvách:

Zdravotné stredisko, Športová 535/1, 976 62 Brusno
2 externé prístupové body (antény) pokrývajúce detské ihrisko a námestie pri zdravotnom stredisku

Požiarna zbrojnica, Okružná 144/2, 976 62 Brusno
2 externé prístupové body pokrývajúce priestor pred požiarnou zbrojnicou, vrátane parku pri železničnej trati

Základná umelecká škola, Pod Dubinkou 212, 976 62 Brusno
1 externý prístupový bod  pokrývajúci priestor detského ihriska pri základnej umeleckej škole

Kotolňa a garáže, Športová 553, 976 62 Brusno
2 externé prístupové body pokrývajúce park a priestor pod Hotelom Brusno

Miestne kultúrne stredisko, Záhumnie 644/44, 976 62 Brusno
3 interné prístupové body pokrývajúce interiér miestneho kultúrneho strediska – priestory vestibulu, kinosály a spoločenskej miestnosti na poschodí.

Click to listen highlighted text!