Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Vážení spoluobčania, zástupcovia inštitúcií, organizácií a záujmových skupín a priatelia obce Brusno,

vyjadrime spoločne svoj názor a pomôžme naprogramovať rozvoj našej obce tak, aby sme do roku 2028 správne nasmerovali naše ekonomické, ľudské aj iné zdroje do toho, čo máme „silné“ a jedinečné a do toho, čo nás trápi, čo treba riešiť pre spokojnosť nás všetkých a pre lepšie podmienky pre prácu, oddych a život v našej obci. Prvým krokom je vyplnenie dotazníka pre účely prieskumu našich názorov a potrieb pri riešení Programu rozvoja obce Brusno 2021-2028. Dotazník slúži k prieskumu verejnej mienky, názorom verejnosti a jej postoju k problémom obce. Obec zaujímajú naše návrhy ako tieto problémy riešiť a na čo sa prednostne zamerať. Venujme, prosím, niekoľko minút svojho času na vyplnenie dotazníka.

Možnosti vyplnenia dotazníka

*v tlačenej verzii distribuovaný do každej domácnosti  s termínom do 30. 7. 2021

*v elektronickej verzii s termínom do 30. 7. 2021

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka. Váš názor pomôže pri tvorbe stratégie rozvoja našej obce.

Ak sa rozhodnete pre dotazník v tlačenej forme, prosíme Vás odovzdať ho na obecný úrad najneskôr do 30. 7. 2021 v zmysle pokynov v dotazníku.

Click to listen highlighted text!