Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva bude v ZUŠ Brusno prebiehať od 22. 2. 2021 vyučovanie prezenčnou formou v individuálnom vyučovaní / okrem spevu a dychových nástrojov/ pre žiakov vo veku I. stupňa ZŠ podľa pokynov triednych učiteľov.

V prípade elokovaných pracovísk poskytneme informácie až začiatkom týždňa a to na základe podmienok stanovených zo strany ZŠ.

Podmienkou je preukázanie sa vyhlásením o bezinfekčnosti jedného z rodičov, ktoré vypíšu na základe negatívneho testu na COVID – 19. Všetci ostatí žiaci pokračujú dištančnou formou až do odvolania.

Ľubica Czippelová, Dis.art
riaditeľka ZUŠ Brusno

Príloha: Čestné vyhlásenie bezinfekčnosti (doc)

Príloha: Čestné vyhlásenie bezinfekčnosti (pdf)

Click to listen highlighted text!