Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Zastavme násilie

Z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 sú mnohé deti, mladí a dospelí izolovaní, frustrovaní, ohrození vplyvom a nárastom patologických javov či závislostí členov domácnosti. A hoci sa fyzická izolácia pomaly končí, psychická izolácia môže neustále pretrvávať. Obe však, číhajú za zatvorenými dverami bytov a domov, kde sa začína prebúdzať a rastie domáce násilie.

V tomto náročnom období sa mnohé inštitúcie snažia rozširovať svoje aktivity a chrániť tých najzraniteľnejších – deti a ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia. Avšak veľmi dôležitú a nenahraditeľnú úlohu v systéme ochrany zohrávajú samotní občania, pretože v obydlí štyroch stien sa násilie stáva „živnou“ pôdou pre násilníka a obete, žiaľ, neraz nemajú možnosti obvyklej pomoci, pretože páchateľ môže byť stále nablízku. Ak máte podozrenie, že dieťa vo Vašom okolí je týrané alebo inak zneužívané, alebo ste sami obeťou, volajte políciu 158. Zanedbávanie starostlivosti o deti môžete nahlásiť aj na linke ústredia práce 0800 191 222.

Aj mesto Banská Bystrica sa snaží svojim občanom pomáhať v rámci svojich aktivít či už priamo v teréne alebo prostredníctvom svojho Oboru sociálnych vecí, ktorého odborníci pomáhajú sprostredkovať nízkoprahové sociálne služby, poskytujú poradenstvo v ťažkých životných situáciách alebo priamo poskytujú krízovú intervenciu.

Majme preto na pamäti, že ak sa na nás obráti obeť domáceho násilia – dieťa alebo žena s prosbou o pomoc – neposudzujmehttp://www.zastavmenasilie.gov.sk, nakoľko sú informácie, ktoré uvádza, podľa nás pravdivé a násilie závažné. Požiadať o pomoc je ťažký a dôležitý krok. Snažme sa ľuďom v núdzi pomôcť. Ďalšie informácie a kontakty na pomoc ľuďom zasiahnutým násilím nájdete na www.zastavmenasilie.gov.sk.

Leták:_zastavme násilie

Letáky:_kontakty

Click to listen highlighted text!