Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Pravidlá varenia

  1. mája 10:00 hod.

Varenia sa môže zúčastniť každé družstvo, ktorému chýba súťaž vo varení čipkárskeho a má chuť aj v tejto dobe uvariť si čipkársko a spojiť sa pri varení virtuálne s ostatnými družstvami, a tým podporiť súdržnosť čipkárskej pospolitosti a myšlienku na našich predkov, ktorí dali svetu toto jedlo.

Pravidlá varenia sú rovnaké ako pri súťažnom varení každý rok s malými výnimkami:

  • Družstvá môžu byť najviac 4-členné.
  • Prihlášku na varenie možno podať na obecnom úrade alebo e-mailom na adresu: kulturabrusno@gmail.com.
  • Uzávierka prihlášok je 22. 5. 2020.
  • Každé družstvo musí mať meno. Zakázané sú mená hanlivé, vulgárne a v tomto roku aj mená obsahujúce slová COVID, SARS a korona. Po prijatí prihlášky bude každému tímu priradené štartovné číslo.
  • Varí sa z vlastných surovín. Za kvalitu a nezávadnosť použitých surovín zodpovedá kapitán družstva.
  • Začatie varenia bude odštartované z obecného rozhlasu o 10:00 hod. Zakúrenie do mašín musí byť vykonané až po odštartovaní. Varí sa klasické čipkársko v klasických čipkárskych mašinách s kúrením cez komín. Všetky suroviny musia byť pripravované priamo pri varení s výnimkou mäsa, ktoré môže byť vopred nakrájané.
  • Varenie sa ukončí, keď bude jedlo hotové. Nehodnotí sa poradie ukončenia varenia a v tomto roku sa výnimočne nehodnotí ani kvalita a chuť uvareného jedla. Každé družstvo je povinné vytvoriť foto alebo video dokumentáciu o tom, ako varili a túto poslať e-mailom na adresu: kulturabrusno@gmail.com, prípadne ju zverejniť na facebooku obce. Online diskusie na facebooku obce počas varenia sú vítané.

Prihláste svoje družstvo, vytvoríme spolu rekord v účasti družstiev na akciách Čipkárskô.

Pozor: Účastníci tejto akcie sú povinní dodržiavať všetky opatrenia úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky proti šíreniu ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2). Za dodržiavanie týchto opatrení zodpovedajú kapitáni družstiev.

Prihláška na akciu Čipkárskô 2020 – varíme doma

Click to listen highlighted text!