Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Vážení občania!
V mesiaci február 2019 sme obdržali zo Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava výpoveď zmluvy súvisiacu s prevádzkou bankomatu, ktorý je umiestnený v budove OÚ Brusno. Uvedený bankomat je podľa Slovenskej sporiteľne dlhodobo nerentabilný. Priemerný počet transakcií (výberov) sa pohybuje na úrovni 2000 za mesiac. Požiadavka Slovenskej sporiteľne bola na úrovni 4000 transakcií mesačne, kedy by prevádzku bankomatu prevádzkovala bezplatne. Keďže my nie sme schopní splniť daný počet transakcií (na úrovni 4000 a viac), obec by musela dotovať prevádzku bankomatu sumou 1000 € mesačne bez DPH, čo je pre obec neprijateľné. Prevádzku bankomatu za týchto podmienok neodporúčali ani poslanci OZ. Napriek veľkej snahe, množstve stretnutí a telefonátov sa bankomat nepodarilo zachovat‘ v našej obci. Boli oslovené viaceré banky na Slovensku s prevádzkou bankomatu, ale aj podľa nich je prevádzka bankomatu nerentabilná. Za pochopenie ďakujeme.

Zrušenie nájomnej zmluvy

Click to listen highlighted text!