Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG,
Ústav zemských zdrojov, Oddelenie geo a montánneho turizmu,
Katolícka Univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra histórie,
v spolupráci s obcou Brusno

vás pozývajú na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu

Dejiny životného prostredia v doline Sopotnice a Brusnianky

ktorá sa bude konať 15. mája 2019 o 9:00 v priestoroch miestneho kultúrneho strediska

Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie výsledky výskumov pozvaných odborníkov zaoberajúcich sa archeológiou, históriou, historickou krajinou, činnosťami človeka v krajine v minulosti, dejinami ťažby a spracovania nerastných surovín, technickými a kultúrnymi pamiatkami, tradičnou kultúrou čipkárskych komunít v dolinách Sopotnice (vrátane Bukovského potoka) a Brusnianky.

Program:

9:00 – 9:15

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE (uvádza Pavel Hronček)
Ing. Jozef Šimeček, starosta obce Brusno
doc. Mgr. Mário Molokáč, PhD., vedúci Oddelenia geo a montánneho turizmu, Ústav zemských zdrojov, Fakulta BERG, TU Košice
Mgr. Miroslav Huťka, PhD., vedúci Katedry histórie Filozofická fakulta, KU Ružomberok

9:15 – 11:00

PRVÝ BLOK PREDNÁŠOK (uvádza Pavel Hronček)

9:15 – 9:30

Najnovšie archeologické nálezy z okolia Brusna
(JUDr., Mgr. Martin Kvietok, Midland Adventure s.r.o. Banská Bystrica)

9:30 – 10:20

Z dejín ťažby a spracovania nerastných surovín v doline Sopotnice, Bukovského potoka a Brusnianky a ich odraz v súčasnej krajine
(doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD., Oddelenie geo a montánneho turizmu, Ústav zemských zdrojov, Fakulta BERG TU v Košiciach)

10:20 – 10:40

Mobilita poddaných Ľupčianskeho panstva v druhej polovici 18. storočia na príklade obcí Brusno a Sv. Ondrej
(PhDr. Oto Tomeček, PhD., Katedra histórie, Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici)

10:40 – 11:00

DISKUSIA

11:00 – 11:15

PRESTÁVKA NA KÁVU

11:15 – 12:40

DRUHÝ BLOK PREDNÁŠOK (uvádza Miroslav Huťka)

11:15 – 12:00

Historické a etnologické súvislosti čipkárstva na hornom Pohroní (PhDr. Martin Lokša, Nemecká)

12:00 – 12:20

K počiatkom cirkevného života vo Sv. Ondreji a Brusne
(Mgr. Miroslav Huťka, PhD., Katedra histórie, Filozofická fakulta, KU v Ružomberku)

12:20 – 12:40

Pôsobenie Alojza Gocníka vo farnosti vo Sv. Ondreji v rokoch 1936 – 1950
(PhDr. Michal Pavelka, Základná škola v Brusne)

12:40 – 13:00

DISKUSIA

13:00 – 13:15

UKONČENIE KONFERENCIE

Click to listen highlighted text!