Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Súťažné pravidlá Čipkárskô 2019

18. mája 2019 začiatok o 10,00 hod.

Súťaže sa môže zúčastniť najviac 30 štvorčlenných družstiev utvorených aspoň spolovice z občanov a rodákov z Brusna a Ondreja. Súťaží sa – vo varení klasického čipkárskeho v klasických čipkárskych mašinách, s kúrením cez komín.

 • Prihlášku do súťaže  – možno podať na Obecnom úrade v Brusne.
 • Uzávierka prihlášok  – 14. 5. 2019
 • Predseda súťaže:
 • Tajomník súťaže:
 • Predseda poroty:
 • Členovia poroty: (budú známi až pred hodnotením)
 • Prezentácie súťažných družstiev: 9,15 – 9,45 hod.

Každé družstvo obdrží  minimálne dva dni pred súťažou finančné prostriedky vo výške 20 € na nákup surovín. Za kvalitu a nezávadnosť použitých surovín zodpovedá kapitán družstva.

Súťaž bude odštartovaná moderátorom súťaže o 10,00 hod. Zakúrenie do mašín musí byť vykonané až po odštartovaní. Súťaží sa vo varení klasického čipkárskeho v klasických čipkárskych mašinách s kúrením cez komín. Iný spôsob kúrenia, varenia, alebo tepelnej úpravy je zakázaný. Všetky suroviny musia byť pripravované priamo v súťaži s výnimkou mäsa, ktoré môže byť vopred nakrájané.

Ukončenie varenia je o 13,00 hod. Nehodnotí sa poradie ukončenia varenia. Hodnotenie bude anonymné. Hodnotí sa chuť a kvalita čipkárskeho. Oceňuje sa päť najlepších družstiev. Porota môže podľa vlastného uváženia udeliť aj osobitné ceny. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude vykonané bezprostredne po ohodnotení kvality a chute čipkárskeho všetkých družstiev. Protesty sa prijímajú u hlavného rozhodcu do 15 minút po vyhlásení výsledkov. Za podanie protestu sa platí plnou misou čipkárskeho. Protesty podané po tomto limite, alebo protesty za ktoré nebolo zaplatené, nebudú zohľadňované.

Kritériá hodnotenia

 • Chuťové vlastnosti a kvalita

Penalizácia

Družstvo môže byť penalizované stratou 1 až 5 bodov ak:

 • zakúrilo do mašiny pred odštartovaním
 • použilo suroviny, ktoré boli pripravené mimo súťaže
 • porušilo etiku súťaže, alebo pravidlá súťaže
 • neudržiava čistotu a poriadok na súťažisku

Diskvalifikácia

Družstvo môže byť vyradené zo súťaže ak:

 • hrubo porušilo etiku súťaže, alebo pravidlá súťaže
 • uvarilo namiesto čipkárskeho niečo iné

 

Prihláška

Prihláška do súťaže vo varení čipkárskeho

Click to listen highlighted text!