Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Obec Brusno zastúpená  starostom  obce  Ing. Jozefom  Šimečkom v  súlade s  §  6  ods. 1  zák.  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v   z.n.p. informuje o voľnom pracovnom mieste  na obecnom úrade na pracovnú pozíciu – samostatný odborný referent

 Pracovná náplň:

 • verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. v z.n.p.
 • evidencia a správa majetku obce
 • koordinácia projektov financovaných z fondov EÚ
 • administratívne práce a ostatné činnosti podľa pokynov nadriadeného

Miesto výkonu práce : Obecný úrad Brusno

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú,  plný pracovný úväzok

Základná zložka mzdy (brutto):

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  v závislosti od  dĺžky praxe  od 729 € do 875 €
 • úplné stredoškolské vzdelanie v závislosti od dĺžky praxe od 629 € do 755 €

 Kvalifikačné požiadavky na zamestnanca:

 • VŠ II. stupňa s odbornou praxou minimálne 3 roky alebo úplné stredoškolské vzdelanie s praxou      minimálne 5 rokov
 • technická a počítačová gramotnosť
 • vodičský preukaz skupiny B

Zručnosti, schopnosti:

 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Internet – pokročilý

Osobnostné predpoklady:

 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, precíznosť, analytické myslenie, bezúhonnosť a komunikatívnosť

Predpokladaný termín nástupu 15. 4. 2019

Žiadosť o prijatie do zamestnania a štruktúrovaný životopis je potrebné poslať poštou na adresu: Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno do 9. 4. 2019 s nadpisom na obálke „Výberové konanie – samostatný odborný referent – NEOTVÁRAŤ!“

V žiadosti o  prijatie  do zamestnania je  potrebné zo strany uchádzača uviesť, že zaslaním svojich údajov dáva súhlas Obci Brusno na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade s § 6 ods. 2 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p. starosta obce  Brusno rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta  na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov.

Viac informácií:

Obec Brusno, Obecný úrad  Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno, tel.č. 048/4194424.

Ing. Jozef Šimeček
starosta obce

Click to listen highlighted text!