Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. si Vás v rámci prieskumu trhu dovoľuje požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet „Zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Brusno kúpele“.

V prípade, že akceptujete uvedenú požiadavku, doručte prosím Vašu ponuku na priloženom formulári – Príloha č. 2. elektronickou poštou na e-mail francova.alena@slovakrail.sk, resp. poštou na adresu: Žetezničná spoločnosť Slovensko, a.s. Sekcia obstarávania a nákupu Mgr. Francová Alena, Rožňavská 832, 72 Bratislava 3 najneskôr do 27. 3. 2019

V prípade, že ponuku predkladáte poštou, obálku označte „Zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Brusno kúpele“. Veríme, že predložíte ponuku na požadovaný predmet v súlade so zaslanými dokumentmi.

S pozdravom
JUDr, Michal Adamík
riaditeľ sekcie obstarávania a nákupu Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s,

Priloha: Výzva na predloženie ponuky.pdf

Click to listen highlighted text!