Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, povoľuje čiastočnú uzávierku cesty I/66 – km 108,5  – mostný objekt ev. č. 66-087 v nasledovnom rozsahu a dobe:

  • Čiastočná uzávierka vždy len jedného jazdného pruhu dvojpruhovej cesty, pričom cestná premávka bude presmerovaná do voľnej časti jazdného pásu. Cestná premávka bude riadená svetelnou signalizáciou a prenosným dopravným značením
  • Rozsah uzávierky v dĺžke 30 m
  • Doba uzávierky: 2.7.2018 – 15.8.2018
  • Dôvod uzávierky: odstránenie reklamovaných chýb v záručnej dobe – výmen mostného záveru

Povolenie na čiastočnú uzávierku cesty

Click to listen highlighted text!