Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Prečo sa to volá Čipkárskô?

Toto jedlo varili naši predkovia, ktorí obchodovali s tovarom a hlavne s čipkami,ktoré nakupovali na Starých Horách a v Španej Doline.

Presun na jednotlivé trhoviská absolvovali na vozoch ťahaných koňmi a to po celej Európe. Aby si ušetrili čas, obyčajne zavesili tzv mašinu vzadu na voz a jedlo varili priamo z voza. Keď jedlo uvarili obyčajne zastavili najedli sa . Najprv jedli husté to znamená vybrali dierovanou varechou mäso – hovädzie, zeleninu, zemiaky a trhance – dochutili to čiernym korením a soľou a potom polievku.

Toto jedlo varili skoro v každej domorodej rodine v Brusne, ale tzv. mašiny zanikali a preto sme chceli oživiť tradíciu a zachovať dedičstvo svojich predkov, ktoré našu obec dodnes charakterizuje. Mašiny boli zhotovené z pozinkovaného plechu. Dnes sú vyrobené z nerezového plechu a podmienkou súťažiacich je variť toto jedlo v mašine. Tak sme donútili našich občanov dať si zhotoviť takúto mašinu.

Po nesmelom nultom ročníku v roku 1999 sa postupne táto tradícia dostala do povedomia obyvateľov Brusna, rodákov, ale i mnohých hostí zo širokého okolia. Tradičným účastníkom súťaže býva Ján Hansman zo Srbska, ktorý počas vojny pôsobil ako učiteľ na ZŠ v Brusne. V roku 2004 bol medzi súťažiacimi zať Vladimíra Chválika pán Stones zo Škótska, ktorý tu varil v tradičnej škótskej sukni. V roku 2006 boli v družstve Freunde (Priatelia) dve naše rodáčky spolu s manželmi z Nemecka a súťažilo aj družstvo 3 kanadských občanov „Kanadské čipkárskô“ s kpt. Markom Balkom.

K súťaži

Súťažia štvorčlenné družstvá. Podmienkou účasti je varenie čipkárskeho v mašinách. Mašina je špeciálne skonštruovaná nádoba na varenie, ktorú používali obchodníci – čipkári z nášho regiónu, počas presunu na vozoch za obchodmi po celej Dolnej zemi. Mašina je kovový hrniec s roštom v spodnej časti a pevným komínom cez stred valca. Do komína sa vhadzuje palivo najmä drevo a drevené uhlie a okolo komína sa varí pripravované jedlo. Najčastejšie sa v mašinách varí čipkárskô. Základom tohoto jedla je mäso, koreňová zelenina, zemiaky, trhance a ingrediencie. Po uvarení sa konzumuje najskôr husté a potom polievka.

Súťažné pravidlá 2017

Súťaže sa môže zúčastniť najviac 30 štvorčlenných družstiev utvorených aspoň spolovice z občanov a rodákov z Brusna a Ondreja.

Súťaží sa – vo varení klasického čipkárskeho v klasických čipkárskych mašinách s kúrením cez komín.

Prihlášku do súťaže – možno podať na obecnom úrade v Brusne.

Uzávierka prihlášok – 15. 5. 2017

Predseda súťaže:

Tajomník súťaže:

Predseda poroty:

Členovia poroty: (budú známi až pred hodnotením)

Prezentácie súťažných družstiev: 9,15 – 9,45 hod.

Každé družstvo obdrží minimálne dva dni pred súťažou finančné prostriedky vo výške 16,-€ na nákup surovín. Za kvalitu a nezávadnosť použitých surovín zodpovedá kapitán družstva.

Súťaž bude odštartovaná moderátorom súťaže o 10,00 hod. Zakúrenie do mašín musí byť vykonané až po odštartovaní. Súťaží sa vo varení klasického čipkárskeho v klasických čipkárskych mašinách s kúrením cez komín. Iný spôsob kúrenia, varenia, alebo tepelnej úpravy je zakázaný. Všetky suroviny musia byť pripravované priamo v súťaži s výnimkou mäsa, ktoré môže byť vopred nakrájané.

Ukončenie varenia je o 13,00 hod. Nehodnotí sa poradie ukončenia varenia. Hodnotenie bude anonymné. Hodnotí sa chuť a kvalita čipkárskeho. Oceňuje sa päť najlepších družstiev. Porota môže podľa vlastného uváženia udeliť aj osobitné ceny. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude vykonané bezprostredne po ohodnotení kvality a chute čipkárskeho všetkých družstiev. Protesty sa prijímajú u hlavného rozhodcu do 15 minút po vyhlásení výsledkov. Za podanie protestu sa platí plnou misou čipkárskeho. Protesty podané po tomto limite, alebo protesty za ktoré nebolo zaplatené, nebudú zohľadňované.

Kritériá hodnotenia

Chuťové vlastnosti a kvalita

Penalizácia

Družstvo môže byť penalizované stratou 1 až 5 bodov ak:

  • zakúrilo do mašiny pred odštartovaním
  • použilo suroviny, ktoré boli pripravené mimo súťaže
  • porušilo etiku súťaže, alebo pravidlá súťaže
  • neudržiava čistotu a poriadok na súťažisku

Diskvalifikácia

Družstvo môže byť vyradené zo súťaže ak:

  • hrubo porušilo etiku súťaže, alebo pravidlá súťaže
  • uvarilo namiesto čipkárskeho niečo iné

Prihláška do súťaže

Prihlaska_do_sutaze_vo_vareni_cipkarskeho

Click to listen highlighted text!