Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Úradné rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby „Brusno, ochrana intravilánu pred povodňovými prítokmi rieky Hron“

Verejná vyhláška – Úradné rozhodnutie. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica vydáva: rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby „Brusno, ochrana intravilánu pre povodňovými prítokmi rieky Hron“, katastrálne územie Brusno.

Click to listen highlighted text!