Víta vás Obec Brusno   Kliknutím počúvate zvýraznený text! Víta vás Obec Brusno

Aktuality a novinky

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Brusno

Starostka obce Brusno podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Brusno, ktoré sa bude konať 10. decembra 2018 (pondelok) o 17:00 hod. v budove Miestneho kultúrneho strediska, ulica Záhumnie 644/13 – zasadacia miestnosť  na poschodí

Regionálna veterinárna a potravinová správa v súlade s § 16 zákona 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vás informuje

Podl'a § 23 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver z farmového chovu za podmienky, ak bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred.

Pozvánka na 36. zasadanie obecného zastupiteľstva Obce Brusno

Starostka obce Brusno  podľa ustanovenia  § 12 od.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam tridsiate šieste zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať 20. novembra  (utorok)  2018 o 16.00 hod na Obecnom úrade v Brusne.

Pozvánka na 35. zasadanie obecného zastupiteľstva Obce Brusno

Starostka obce Brusno  podľa ustanovenia  § 12 od.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam tridsiate piate zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať 22. októbra (pondelok)  2018 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Brusne.

Všetky aktuality

Kliknutím počúvate zvýraznený text!