Víta vás Obec Brusno   Kliknutím počúvate zvýraznený text! Víta vás Obec Brusno

Od 12. 8. 2019 do 15. 8. 2019 nebude obvodná lekárka ordinovať v ZS v Brusne ani v Medzibrode z dôvodu čerpania dovolenky. Súrne prípady budú ošetrené v ambulancii MUDr. Kuniakovej, Cesta k nemocnici 23, Banská Bystrica, ZDRAVOMED, 3. poschodie. Prosíme pacientov, aby si prišli včas predpísať chronickú liečbu. Ďakujeme za pochopenie

Aktuality a novinky

Pozvánka na 9. zasadanie obecného zastupiteľstva Obce Brusno

Starosta obce Brusno v zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam deviate zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať 7. augusta (streda) 2019 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Brusne.

Inzercia: Ponuka zamestnania

Momentálne hľadáme vhodných uchádzačov o zamestnanie do spoločnosti KIA MOTORS SLOVAKIA, s.r.o. v Tepličke nad Váhom.

Všetky aktuality

Kliknutím počúvate zvýraznený text!