Víta vás Obec Brusno   Kliknutím počúvate zvýraznený text! Víta vás Obec Brusno

Aktuality a novinky

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. Všetky potrebné informácie pre voliča nájdete v tomto článku.

Upozornenie k spôsobu a podmienkam parkovania na verejných komunikáciách

Vážený občan, vzhľadom na dlhodobé pretrvávanie problémov súvisiacich so statickou dopravou v našej obci a nadchádzajúcu zimnú sezónu, kedy sú tieto problémy ešte závažnejšie, dovoľujem si Vás, ako starosta obce, upozorniť na minimálne zákonné požiadavky upravujúce státie a zastavenie motorových vozidiel.

Ste pripravení na vykurovaciu sezónu?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Kvalitná a odborná prevencia v objektoch osobného a súkromného vlastníctva znamená dôkladnú prípravu na nastávajúce zimné vykurovacie obdobie.

Pozvánka na 11. zasadanie obecného zastupiteľstva Obce Brusno

Starosta obce Brusno v zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam jedenáste zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať 9. októbra (streda) 2019 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Brusne

Všetky aktuality

Kliknutím počúvate zvýraznený text!