Víta vás Obec Brusno   Kliknutím počúvate zvýraznený text! Víta vás Obec Brusno

Zima na Horehroní

Región Horehronie, južná strana Chopku, miesto pre aktívny oddych a relax! V zime ponúka 70 km zasnežovaných lyžiarskych zjazdoviek v okruhu 15 km, 30 km upravovaných  bežeckých tratí a dobrodružných  skialpových tratí  hrebeňmi Nízkych Tatier, adrenalínové freeridové zóny a snow park. Horehronie  sa  stáva  rajom  bežkárov a je  to  aj  obľúbená  destinácia skialpinistov,  ktorí  navštevujú  vysokohorské  chaty  a útulne. 

Schválené Všeobecné záväzné nariadenia obce Brusno

Dňa 27. 11. 2017 boli obecným zastupiteľstvom schválené nasledujúce VZN:
VZN č. 2/2017 – Trhový poriadok
VZN č.3/2017 – O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
VZN č.4/2017 – O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018
Smernica o vybavovaní sťažností 

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení obce Brusno

Návrh VZN č. 2 – Trhový poriadok, návrh VZN č. 3 – O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, návrh VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 a návrh rozpočtu obce Brusno na rok 2018

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Obec Brusno zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a voľbu predsedu samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnia 4. 11. 2017. E-mail: dagmarsrniakova@mail.t-com.sk

Obec Brusno v zmysle zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 utvorila dva volebné okrsky a určila volebné miestnosti.

Okrsok č. 1: Volebná miestnosť v budove Hasičskej zbrojnice, ul. Okružná 144/2, 1. poschodie
Okrsok č. 2: Volebná miestnosť v budove Obecného úradu Brusno, ul. Ondrejská 360/1, prízemie

Dňa 20. 5. 2017 sa už tradične konal na Čipkárskom námestí už 18. ročník akcie Čipkárskô

Dňa 20. 5. 2017 sa za krásneho slnečného počasia na „Čipkárskom námestí“ v Brusne uskutočnil 18. ročník tejto súťaže. Na akcii sa prezentovalo 29 štvorčlenných družstiev. Súťažilo 10 mužských, 2 ženské a 17 družstiev bolo zmiešaných. Z celkového počtu 116 súťažiacich boli opäť v prevahe muži v pomere 78 mužov ku 38 ženám. Takýto pomer súťažiacich bol aj

Plán turistických akcií na rok 2017

11. 03. 2017
Vysoké Tatry: Biely Voda – Chata pri Zelenom plese (stredne náročná: 5,30 hod.)*

22. 04. 2017
Veporské vrchy: Tlstý javor – Obrubovanec – Zákľuky – Čierny Balog (stredne náročná: 6,30 hod.)*

06. 05. 2017
Krupina – Hontianske Tesáre – Diery (jednodierka, dvojdierka, osemdierka) – Tesárska roklina – Dudince*

14. 05. 2017
Slovenský raj: Podlesok – Píla – Piecky – Glacká cesta – Podlesok (stredne náročná: 6,30 hod.) *

18. 06. 2017
Nízke Tatry: Polomka – Zadná hoľa – Veľký Bok – Polomka (náročná: 7,30 hod.)*

15. 07. 2017
Vysoké Tatry: Tatranská Javorina – Zadné Meďodoly – Kopské sedlo – chata Plesnivec – Tatranské Matliare (náročná: 7 hod.)*

13. 08. 2017
Biele Karpaty: obec Červený Kameň – Vršatec *

26. 08. 2017
Poznávací zájazd: Lednice – Valtice *

01. 09. 2017
Oblizáčová – turistický guláš

09. 09. 2017
Nízke Tatry: Magurka – Sedlo pod Latiborskou hoľou -Ďurková- Struhárske sedlo – Lomnistá dolina *
(náročná: 7 hodín)

08. 10. 2017
Nízke Tatry: Telgárt – sedlo Besník – Borovniak (Ondrejisko) – Honzovské – Tiesňavy – Stratená *
(stredne náročná: 6,30 hod.)

11. 11. 2017
Nízke Tatry: Chopok – Vajskovský vodopád *

30. 12. 2017
Predsilvestrovská vychádzka na Valachovo

* Autobus

Kliknutím počúvate zvýraznený text!