Víta vás Obec Brusno   Kliknutím počúvate zvýraznený text! Víta vás Obec Brusno

Aktuality a novinky

Plán turistických akcií TO Ondrobrus na rok 2018

10.03.2018 Vysoké Tatry: Biely Voda - Chata pri Zelenom plese (stredne náročná: 5,30 hod.)*, 14.04.2018 Lom n/Rimavicou – prameň Ipľa – Bratkovica –Hriňová (stredne náročná: 6 hodín ) *, 06.05.2018 Šomoška – Šiatorská Bukovinka – Fiľakovský hrad *, 27.05.2018 Valaská Dubová – Veľký Choč – Žimerová – Lúčky (stredne náročná: 6 hodín) *, 02.06.2018 Čipkárskô...

Schválené Všeobecné záväzné nariadenia obce Brusno

Dňa 29. 1. 2017 boli obecným zastupiteľstvom schválené nasledujúce VZN. VZN č. 1/2018 – O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a VZN č. 2/2018 – O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Obecný „Trojkráľový“ volejbalový turnaj 2018

V sobotu 6. januára 2018 sa stretli priaznivci volejbalu na 14. ročníku obecného volejbalového turnaja o putovný pohár starostky obce Brusno. Na turnaji nastúpilo po prvý krát aj družstvo kadetiek z TJ Kúpele Brusno a dievčatá boli prínosom turnaja.  Potrápili niektoré tradičné družstvá a najmä pocítili, čo je to mužský volejbal. Na druhej strane muži rešpektovali nežné pohlavie a ich smeče boli menej razatné.  Za účasti 4 družstiev sa hralo celkom 6 zápasov s nasledujúcimi výsledkami.

Všetky aktuality

Kliknutím počúvate zvýraznený text!