Víta vás Obec Brusno   Kliknutím počúvate zvýraznený text! Víta vás Obec Brusno

Oznam

Obvodná lekárka, MUDr. Magerová nebude v dňoch od 6.8. do 17.8.2018 ordinovať v Brusne. Zastupovať budú v Medicínskom centre Zdravomed Banská Bystrica.

Aktuality a novinky

Pozvánka na 33. zasadanie obecného zastupiteľstva Obce Brusno

Starostka obce Brusno podľa ustanovenia  § 12 od.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam tridsiate tretie zasadanie obecného zastupiteľstva Obce Brusno, ktoré sa bude konať : 30. júla (pondelok)  2018 o  9.00 hod. na Obecnom úrade v Brusne

Komunitný plán sociálnych služieb obce Brusno 2018 – 2023

Vážení občania, teší ma, že Vám môžem predstaviť Komunitný plán sociálnych služieb našej obce. Je to strategický dokument, ktorý prezentuje spôsob a smerovanie sociálnej pomoci našim občanom, ktorí nevedia svoju situáciu riešiť sami, alebo s pomocou rodiny. Definuje priority, aktivity a služby, ktoré obec Brusno poskytuje a plánuje rozvíjať a rozširovať v horizonte nasledujúcich piatich rokov.

Všetky aktuality

Kliknutím počúvate zvýraznený text!