Víta vás Obec Brusno   Kliknutím počúvate zvýraznený text! Víta vás Obec Brusno

Pošta Brusno oznamuje zmenu otváracích hodín od 23.7. do 27.7.2018

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 8:00-11:30 a od 13:00 – 14:30
Streda od 8:00-11:00, 14:00-15:30, 16:00-17:30

Aktuality a novinky

Komunitný plán sociálnych služieb obce Brusno 2018 – 2023

Vážení občania, teší ma, že Vám môžem predstaviť Komunitný plán sociálnych služieb našej obce. Je to strategický dokument, ktorý prezentuje spôsob a smerovanie sociálnej pomoci našim občanom, ktorí nevedia svoju situáciu riešiť sami, alebo s pomocou rodiny. Definuje priority, aktivity a služby, ktoré obec Brusno poskytuje a plánuje rozvíjať a rozširovať v horizonte nasledujúcich piatich rokov.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vám na základe pokynu Prezidenta Hasičského a záchranného zboru vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Banská Bystrica od 15. 6. 2018 do odvolania.

Všetky aktuality

Kliknutím počúvate zvýraznený text!