Víta vás Obec Brusno   Kliknutím počúvate zvýraznený text! Víta vás Obec Brusno

Aktuality a novinky

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vám na základe pokynu Prezidenta Hasičského a záchranného zboru vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Banská Bystrica od 15. 6. 2018 do odvolania.

Čiastočná uzávierka cesty I/66

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, povoľuje čiastočnú uzávierku cesty I/66 - km 108,5  - mostný objekt ev. č. 66-087 v nasledovnom rozsahu a dobe.

Pozvánka na 31. zasadanie obecného zastupiteľstva Obce Brusno

Starostka obce Brusno podľa ustanovenia § 12 od. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam tridsiate prvé zasadanie obecného zastupiteľstva Obce Brusno, ktoré sa bude konať: 4. júna (pondelok) 2018 o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Brusne.

Súťažné pravidlá a prihláška do súťaže Čipkárskô 2018

Súťažia štvorčlenné družstvá. Podmienkou účasti je varenie čipkárskeho v mašinách. Mašina je špeciálne skonštruovaná nádoba na varenie, ktorú používali obchodníci – čipkári z nášho regiónu, počas presunu na vozoch za obchodmi po celej Dolnej zemi. Mašina je kovový hrniec s roštom v spodnej časti a pevným komínom cez stred valca. Do komína sa vhadzuje palivo najmä drevo a drevené uhlie a okolo komína sa varí pripravované jedlo. Najčastejšie sa v mašinách varí čipkárskô. Základom tohoto jedla je mäso, koreňová zelenina, zemiaky, trhance a ingrediencie. Po uvarení sa konzumuje najskôr husté a potom polievka.

Všetky aktuality

Kliknutím počúvate zvýraznený text!